Branislav Drozdík

Zakladateľ a majiteľ spoločnosti BlueBird s.r.o.